Головна

30.05.2016

VII з’їзд Профспілки авіапрацівників України

Профспілкова єдність – на захист спілчан, на захист людини праці.

26 травня 2016 року у Києві відбувся сьомий (позачерговий) з’їзд Профспілки авіапрацівників України. З доповіддю про звіт Центрального комітету Профспілки про роботу за період з 23 грудня 2011 року по 26 травня 2016 року та про основні напрямки діяльності на 2016 – 2021 роки, виступив в.о. Голови Профспілки Михайло Іванович Козич.

У роботі з’їзду взяв участь та виступив Голова Федерації профспілок України Григорій Васильович Осовий.

У доповіді та у виступах делегатів та гостей з’їзду зазначалось, що у звітному періоді Центральний комітет Профспілки і профспілкові комітети на місцях проводили роботу щодо посилення захисту конституційних прав та соціально-економічних інтересів працівників цивільної авіації, Гідрометслужби, вищих навчальних закладів та ТСО України, наполегливо працювали над виконанням завдань визначених шостим з’їздом Профспілки і звітно-виборними конференціями (зборами) первинних профспілкових організації.

У цих складних умовах політичної та фінансово-економічної кризи Центральний комітет і профспілкові комітети первинних профспілкових організацій намагалися використовувати всі законні важелі впливу щодо попередження масових звільнень працівників, затримок виплати заробітної плати та ліквідації заборгованості із заробітної плати, забезпечення соціальних гарантій і пільг, здорових і безпечних умов праці, збереження соціальної стабільності в трудових колективах. Завдяки активній позиції ЦК Профспілки і профкомів, співпраці їх з роботодавцями, вдалося зберегти високий рівень охоплення працюючих колективними договорами, що сприяло підвищенню рівня їх соціальної захищеності. Центральним комітетом Профспілки здійснювався постійний контроль за виконанням зобов’язань Галузевої угоди і колективних договорів. Протягом звітного періоду Центральний комітет ініціював укладення Галузевої угоди на 2013 -2015 роки, був основним її розробником. Незважаючи на довготривалий і важкий переговорний процес, ЦК Профспілки вдалось відстояти і закріпити високі показники мінімальних соціальних гарантій на галузевому рівні з питань оплати праці, зайнятості, режиму праці і відпочинку,  пільг та компенсацій, гарантій діяльності профспілкових організацій, що стало хорошою основою і підґрунтям для укладення колективних договорів в підприємствах цивільної авіації. Ціна такої роботи  – сотні мільйонів гривень щорічно додаткових матеріальних вигод для працівників галузі.

У звітному періоді Центральний комітет регулярно розглядав на пленумах і засіданнях президії питання щодо реалізації прийнятих шостим з’їздом Профспілки «Пріоритетних напрямків у діяльності ЦК Профспілки та профспілкових комітетів на період 2012-2016 років», здійснював постійний громадський контроль за виконанням роботодавцями законодавства про працю, вживав заходи щодо усунення виявлених порушень та підвищення рівня правової і соціальної захищеності членів Профспілки.

Делегати також говорили про те, що значна увага у звітному періоді приділялась питанням стану охорони праці на підприємствах (організаціях) ЦА, Гідрометслужби, ТСО України, створенню безпечних умов праці, профілактиці виробничого травматизму. За 2012 – 2015 роки представниками первинних профспілкових організацій, ЦК Профспілки проведено на підприємствах, організаціях 676 перевірок за додержанням роботодавцями законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, за забезпеченням працівників належними виробничими і санітарно-побутовими умовами та засобами індивідуального захисту. За результатами перевірок надіслано роботодавцям 212 подань щодо усунення порушень законодавства про охорону праці. Принципова, правозахисна позиція ЦК Профспілки та дії первинних профорганізацій при відстоюванні інтересів потерпілих на виробництві сприяли забезпеченню їх, членів їхніх сімей, визначеними законодавством державними соціальними гарантіями.

Сьомий (позачерговий) з’їзд відзначає, що Центральний комітет Профспілки і первинні профспілкові організації не повною мірою використовували наявний потенціал для захисту прав та інтересів працівників, не завжди на практиці виявляли єдність і солідарність колективних дій. Центральному комітету, первинним профспілковим організаціям не вдалось в повній мірі реалізувати свої захисні функції, перш за все з питань збереження робочих місць та оплати праці. Вихід із Профспілки у 2013 році двох провідних членських організацій і прийняття рішення щодо значного зниження розміру відрахувань членських внесків до ЦК Профспілки, скорочення чисельності членів Профспілки, призвели до зменшення майже вдвічі дохідної частини бюджету Центрального комітету, до критичного рівня скорочення апарату ЦК та до значного звуження можливостей у його роботі. На багатьох підприємствах цивільної авіації спостерігається необґрунтоване розмежування по заробітній платі керівного складу і рядових працівників, а в організаціях Гідрометслужби і вищих навчальних закладах – особливе невдоволення працівників низьким рівнем оплати праці. Потребує невідкладного покращення організація навчання профспілкового активу, інформаційне забезпечення та висвітлення профспілкової діяльності. В переважній більшості профорганізацій навчання профспілкового активу знаходиться на вкрай низькому рівні і витрати на нього складають всього 0.2 відсотка витрат профспілкового бюджету в цілому по Профспілці, не використовуються в цьому напрямку і можливості регіональних профоб’єднань. Профспілкові видання такі як газета «Профспілкові вісті», посібник для голови профкому «Бібліотечка голови профспілкового комітету» ще не стали доступними для широкого загалу профактиву. Профспілкове навчання повинно стати одним із стратегічних і пріоритетних напрямків діяльності Профспілки. Потребує докорінної зміни ставлення до навчання та до інформаційного забезпечення нашої діяльності з боку виборних профспілкових органів та їх керівників.

Сьомий (позачерговий) з’їзд Профспілки зазначає, що основним напрямком в діяльності виборних органів Профспілки є захист індивідуальних і колективних інтересів членів Профспілки на основі подальшого вдосконалення і розвитку соціального партнерства з роботодавцями, органами державної влади і місцевого самоврядування через Галузеву угоду і колективні договори.

         Перш за все роботу ЦК Профспілки та профспілкових комітетів слід направити на недопущення необґрунтованого скорочення робочих місць в процесі реструктуризації та приватизації, на захист прав працівників на своєчасне отримання заробітної плати та підвищення її рівня, на ліквідацію заборгованості із заробітної плати, здійснення дієвого громадського контролю за додержанням трудового законодавства, посилення ролі Профспілки в відомствах, здатності вести з представниками влади, роботодавцями конструктивний діалог на користь інтересів працівників.

         У своєму виступі на з’їзді Голова ФПУ Григорій Осовий зазначив, що зараз всьому профспілковому активи треба зрозуміти одну просту, але дуже важливу річ – у сучасних складних соціально-економічних умовах профспілки повинні не тільки захищати права та інтереси працівників, але робити ще активно, наполегливо, іноді шляхом боротьби. Найкращій шлях, зрозуміло, - це соціальний діалог. Але профспілки мають бути готові використовувати будь-який інструментарій зі свого арсеналу. У тому числі страйк. Але тут необхідно діяти спільними зусиллями, консолідовано – від первинок до Федерації профспілок України. Нажаль, підкреслив Голова ФПУ, це не завжди виходить.

З’їзд визнав роботу ЦК Профспілки за звітний період задовільною, затвердив Основні напрямки діяльності ЦК Профспілки на 2016 – 2021 роки. Він також підтримав позицію ФПУ щодо підвищення Урядом цін та тарифів.

Головою Профспілки обрано Михайла Козича. Його заступником – Олексія Шабанова.

 

 » все новости


м. Київ, майдан Незалежності, 2, к. 718 - 719
Адреса для листування: а/с 381, вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001
E-mail: aviaprofspilka@ukr.net


Создание сайтов - lookmy.info © 2015