Головна

07.10.2019

Засідання президії ЦК Профспілки авіапрацівників України у Львові

25 вересня 2019 року у м. Львові на базі Готельно-навчального комплексу «Гетьман» Об’єднання профспілок Львівщини відбулось розширене засідання президії ЦК Профспілки авіапрацівників України під головуванням Голови Профспілки Козича М.І. В засіданні президії окрім членів президії взяли участь голови первинних профспілкових організацій КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» Бадулін М.О., КП «Аеропорт – Полтава»  Колісник Ю.А., ДП «Зал офіційних делегацій» Мугуєва О.А., заступник голови ППО РСП «Київцентраеро» Мішин Ю.І., Голова ревізійної комісії Профспілки Рожок О.А., працівники апарату ЦК Профспілки.

         Президія заслухала роботу профспілкових комітетів первинних профспілкових організацій РСП «Київцентраеро» та ПрАТ «КИЙ АВІА» щодо контролю за виконанням зобов’язань колективних договорів та захисту трудових прав членів профспілки.

         Так, у РСП «Київцентраеро» встановлені мінімальні розміри тарифних ставок (посадових окладів) значно  перевищують мінімальні соціальні гарантії передбачені законодавством України та Галузевою угодою на 2018-2020 роки. З 01.01.2019 року на 20 відсотків підвищена заробітна плата усім працівникам підприємства та збільшений до 50 відсотків максимальний розмір винагороди за вислугу років. Атестація робочих місць за умовами праці проводиться вчасно. Велика увага приділяється в сфері оздоровлення працівників та їх родин, дітей, туристичним поїздкам та поїздкам вихідного дня, відвідуванню театрів, концертів, тощо. З 01.01.2019 р. по 09.09.2019 р. надано працівникам на пільгових умовах 767 путівок. Незважаючи на позитивні досягнення, в РСП «Київцентраеро» мають місце негативні явища пов’язані з недоотриманням профкомом від роботодавця в повному обсязі коштів на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу. Такі дії роботодавця грубо порушують норми статті 250 КЗпП України, статті 44 Закону України про профспілки, пункту 9.4.7 Галузевої угоди. З цього приводу Голові профкому Стебку А.І. доручено зібрати необхідні матеріали для оформлення позовної заяви до суду, а Головному правовому інспектору праці ЦК Профспілки  Чернезі М.Б. – надати правову допомогу та прийняти безпосередню участь у розгляді судової справи.

         Відмічаючи активну роботу профспілкового комітету ППО ПрАТ «КИЙ-АВІА», постановою президії ЦК Профспілки також запропоновано профкому прискорити прийняття нового колективного договору, а апарату ЦК Профспілки надати необхідну з цих питань допомогу.

         Особливу увагу президія ЦК Профспілки надала розгляду питання роботи профкому Первинної профспілкової організації студентів та аспірантів НАУ (далі – ППОСА НАУ) щодо захисту прав членів профспілки у відносинах з адміністрацією НАУ. У діючому в НАУ колективному договорі не чітко виписано і не врегульовано порядок утримання та перерахування адміністрацією НАУ членських профспілкових внесків (пункт 3.8 КД) на рахунки первинних профспілкових організацій. У зв’язку з прийняттям ректором НАУ Ісаєнком В.М. розпорядження №50 від 12.04.2019 року «Про утримання членських внесків», яким зупинено перерахування бухгалтерією університету членських профспілкових внесків на рахунки ППОСА НАУ та порушено норми чинного законодавства з цих питань. Своїм рішенням керівник НАУ «де-юре» скасував усну угоду, яка діяла роками, щодо зберігання заяв членів ППОСА в профспілковому комітеті ППОСА. Натомість, цим рішенням покладено на бухгалтерію обов’язок приймати заяви на відрахування членських внесків лише у разі їх безпосередньої подачі в бухгалтерію університету особисто студентом та аспірантом, що є на думку президії ЦК Профспілки, грубим порушенням принципу незалежності профспілок. Неправомірні дії ректора НАУ Ісаєнка В.М.  унеможливили здійснити заплановані первинною профспілковою організацією заходи з культурно-масової, спортивно-оздоровчої і іншої роботи за відсутності відповідних коштів, лишили штатних працівників профкому заробітної плати, чим грубо порушили законодавство про профспілки та конституційні права окремих громадян на своєчасне одержання винагороди за працю. Для врегулювання цього питання президія прийняла відповідне рішення.

         Президія ЦК Профспілки заслухала, та прийняла до відома інформацію Голови ППО ДП «Зал офіційних делегацій» Мугуєвої О.А., щодо грубих порушень керівництвом підприємства трудових прав працівників, та про проведену профкомом разом з апаратом ЦК Профспілки активну і ефективну роботу по захисту трудових прав працівників.

         Кінцевим результатом такої плідної спільної співпраці профспілкової сторони стало звільнення керівника підприємства Мамедова Н.Т. з роботи.

         Президія ЦК Профспілки авіапрацівників України висловлює велику подяку профспілковому комітету ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького і особливо  голові профкому Сурмі П.М. за прекрасно проведену організаційну роботу по забезпеченню успішного проведення засідання президії та організації екскурсій по красивому старовинному  місту Львову та відвідуванню історичних пам’яток  м. Жовкви.

 

 

  » все новости


м. Київ, майдан Незалежності, 2, к. 718 - 719
Адреса для листування: а/с 381, вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001
E-mail: aviaprofspilka@ukr.net


Создание сайтов - lookmy.info © 2015