Історична довідка

 Історія Профспілки авіапрацівників України

 

 Профспілка авіапрацівників України була створена 23 грудня 1991 року на першому з’їзді на базі республіканської організації профспілки авіапрацівників СРСР.

На з’їзді було прийняте рішення про утворення самостійної Профспілки авіапрацівників України, до складу якої увійшли первинні профспілкові організації працівників підприємств і організацій цивільної авіації, гідрометеорологічної служби, авіаційних спортивних клубів ТСОУ, працівники та учнівська молодь навчальних закладів, які ведуть підготовку фахівців для згаданих відомств. На той час Профспілка об’єднувала 62500 членів.

З’їзд затвердив Статут Профспілки, обрав керівні органи, Голову Профспілки та його заступника.

В зв’язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” 23 лютого 2000 року на третьому позачерговому з’їзді Профспілки були внесені зміни і доповнення до Статуту з метою приведення його у відповідність з Законом України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

29 березня 2000 року Професійна спілка авіапрацівників України була зареєстрована Міністерством юстиції України як Всеукраїнська громадська організація.

На чергових четвертому та п’ятому з’їздах Профспілки в грудні 2001р. та 2006 р. були підведені підсумки діяльності Профспілки за звітні періоди та визначені напрямки діяльності Профспілки на наступні періоди. На  п’ятому з’їзді була затверджена нова редакція Статуту Профспілки.

В грудні 2011 року, відповідно до Закону України „Про соціальний діалог в Україні”, рішенням Національної служби посередництва і примирення Профспілку авіапрацівників України визнано такою, що відповідає критеріям репрезентативності на галузевому рівні для участі у колективних переговорах з укладання галузевих (міжгалузевих) угод та для делегування представників до органів соціального діалогу на відповідному рівні.

Із часу свого існування Профспілка була ініціатором по укладанню Галузевих угод і основним їх розробником.

З ініціативи ЦК Профспілки, починаючи з 1998 року,  щорічно проводяться Літні спортивні ігри серед колективів фізкультури авіапідприємств.

22 грудня 2011 року відбувся шостий з’їзд Профспілки, на якому були затверджені пріоритетні напрямки діяльності Профспілки на період 2012-2016 роки, а також внесені зміни до Статуту Профспілки. 

         З грудня 1991 року по березень 2016 року Профспілку очолював Звінник Іван Давидович. 

       У травні 2016 року на VII З’їзді Профспілки авіапрацівників України Головою Профспілки обрано Козича Михайла Івановича.   

Профспілка є членською організацією Федерації профспілок України та Федерації профспілок транспортників України.

В міжнародній діяльності Профспілка будує свою роботу по зміцненню зв’язків із порідненими профспілками країн СНД.

Профспілка є членською організацією Міжнародного об’єднання профспілок авіапрацівників країн СНД.

На 01.01.2012 р. Профспілка об’єднувала майже 32,5 тис. членів, які входили до 86 первинних організацій. Первинні профспілкові організації діють в АР Крим, 24 областях та в м. Києві. Структура управління первинними організаціями двох ланцюгова за виключенням первинних профспілкових організацій Гідромету, які безпосередньо підпорядковані об’єднаному профкому цієї служби.


 м. Київ, майдан Незалежності, 2, к. 718 - 719
Адреса для листування: а/с 381, вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001
E-mail: aviaprofspilka@ukr.net


Создание сайтов - lookmy.info © 2015